Pescados Rubén Burela Fútbol Sala

CIF: G27272251 | Arcadio Pardiñas, 97 entlo , Burela España CP: 27880

Datos socio/a

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea, facilitámoslle a seguinte información básica sobre protección de datos:

Responsable: Trinquel Internet, S.L.

Finalidade: Prestación do servizo de rede social de competicións deportivas e comercialización do producto de xestión integral para clubs deportivos, así como o envío de información de interese sobre a nosa plataforma, do club ou dos seus colaboradores

Lexitimación: Execución dun contrato ou no seu caso, o consentimento do interesado. Destinatarios: Clubs clientes da plataforma a quen vaia dirixido o rexistro do usuario (socios, pais...) e empresas necesarias para a prestación dos nosos servizos, como empresas de firma dixital e sistemas de cobros online. No se cederán datos a ningún outro terceiro salvo obrigación legal.

Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.

Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa páxina web: https://www.siguetuliga.com.